verslagen

Verslag Algemene Ledenvergadering (28 november 2016)


Tijdens de vergadering op maandag 28 november in café Stam waren er 23 leden aanwezig.

Afgelopen seizoen is het ledental doorgegroeid van 83 naar 94 leden. De secretaris en penningmeester hebben hun jaarverslag voorgelezen evenals de vertegenwoordigers van de teams, de recreanten-, technische-, materialen- en de jeugdcommissie.

Voorzitter Ko de Groot meldde dat de Nevobo in onze regio erg actief op gebied van bijeenkomsten en informatie. Dit jaar zijn er in de kop van Noord-Holland 6 bijeenkomsten geweest om van elkaar te leren onder het motto Samen sterker. Hierbij waren 12 verenigingen vertegenwoordigd.

Pieter Steltenpool had aangegeven af te willen treden als penningmeester. Helaas had er zich nog geen nieuwe kandidaat aangemeld. Het bestuur gaat verder kijken wie er benaderd kan worden voor deze functie. De voorzitter bedankte Pieter voor zijn taak als penningmeester. Pieter kreeg daarbij een cadeaubon aangeboden. Nancy Mulsch trad af als bestuurslid. Zij kreeg een bos bloemen voor haar bewezen diensten. De taken voor o.a. ‘Lief en Leed’ blijft Nancy uitvoeren binnen de vereniging.

We hadden deze keer 3 jubilarissen : Pieter Steltenpool (20 jaar lid), Clemens Gleijsteen (30 jaar lid) en Jos Steltenpool (35 jaar lid). Pieter en Clemens kregen beiden een bos bloemen uitgereikt, Jos bij verstek wegens ziekte.

De voorzitter bedankte onze sponsoren voor hun bijdrage aan de vereniging in het afgelopen seizoen, te weten: Genie Legionella Beheer uit Grootebroek als verenigingssponsor en tevens shirtsponsor van alle seniorenteams in de competitie. Verder Autobedrijf Peter Ursem BV uit Zwaag (Kreekbos buitentoernooi) en Rolan Robotics BV uit Zwaag (bedrijventoernooi). We hebben mede dankzij hen deze toernooien weer kunnen organiseren.

Tevens bedankte hij Frans Vlaar (niet aanwezig) voor zijn jarenlange inzet als toernooileider bij het stratenvolleybaltoernooi. Binnen de vereniging zijn we op zoek naar iemand die deze taak wil overnemen. Dit kan eventueel ook door twee personen gedaan worden.

Tijdens de vergadering hebben Paula en Suzan een filmpje laten zien van Back to Basics, met tips en trucs hoe je het verenigingsleven van een sportvereniging gezonder kan maken. Iedereen vond dit een mooie aanvulling op de vergadering.

Voor het 50-jarig verenigingsjubileum in 2018, is er een jubileumcommissie ingesteld. Enkele mensen hadden zich daarvoor al aangemeld. De jubileumcommissie zal bestaan uit: Ike, Hidde, Constance, Piet, Annelies en als reserve Nicole. Er zijn gelijk al enkele leuke ideeën uitgewisseld.

Na een korte rondvraag werd de vergadering rond 22:30 uur door de voorzitter afgesloten, waarna er gelegenheid was om nog wat na te praten onder het genot van een drankje. Café Stam bedankt voor de verzorgde avond !
Suzan Hauwert