Verslag Algemene Ledenvergadering (11 september 2017)


Tijdens de Algemene Ledenvergadering in café Stam waren er 32 leden aanwezig. In het afgelopen seizoen is het aantal leden bij de senioren iets afgenomen, het aantal jeugdleden is toegenomen. De secretaris en penningmeester hebben hun jaarverslag voorgelezen evenals de vertegenwoordigers van de teams, de recreanten-, technische-, materialen-, jeugd-, en de jubileumcommissie. Tijdens het verslag van de penningmeester verwelkomde Pieter de nieuwe penningmeester: Jordy Wagemaker. Hij neemt de taken van Pieter Steltenpool vanaf heden over. Bij de bestuursverkiezing zijn de herkiesbare bestuursleden herkozen en de nieuwe penningmeester verkozen. Wij zijn blij met de komst van Jordy in het bestuur.

Voorzitter Ko de Groot had een presentatie gemaakt over de speerpunten van de overleggen die er zijn geweest met volleybalverenigingen uit de regio West-Friesland Oost. Het doel is o.a. om meer topwedstrijden in de regio te laten plaatsvinden. Sinds afgelopen jaar is er eens in de 6 weken een vergadering over de lopende zaken. Dit wordt als positief ervaren. De verenigingen leren veel van elkaar !

We hadden deze keer 2 jubilarissen : Fabian Schreuder (35 jaar lid) en Truus Veken (45 jaar lid). Fabian en Truus kregen beiden een bos bloemen uitgereikt.

Vanuit de technische commissie was er tevens een presentatie gemaakt van de activiteiten die hebben plaatsgevonden. In het begin van het seizoen zijn 42 scholenclinics gegeven, verdeeld over 14 groepen van de basisscholen uit Wognum. Dit is afgesloten met het Halloweentoernooi, waar ruim 70 kinderen aan deelnamen.

Onder leiding van Mandy en Floortje is het Nijntje beweegdiploma van start gegaan, waar veel animo voor was. Er zijn 25 diploma's uitgereikt in juli! In september starten we weer met 2 groepen, zowel in De Westfrieslandhal in Wognum als in De Tripkouw in Midwoud.

De voorzitter bedankte onze sponsoren voor hun bijdrage aan de vereniging in het afgelopen seizoen, te weten: Genie Legionella Beheer uit Grootebroek als verenigingssponsor en tevens shirtsponsor van alle seniorenteams in de competitie. Verder Autobedrijf Peter Ursem BV uit Zwaag (Kreekbos buitentoernooi) en Rolan Robotics BV uit Zwaag (bedrijventoernooi). We hebben mede dankzij hen deze toernooien weer kunnen organiseren.

Na de rondvraag werd de vergadering rond 22:30 uur door de voorzitter afgesloten, waarna er gelegenheid was om nog wat na te praten onder het genot van een drankje. Café Stam bedankt voor de verzorgde avond!Suzan Vlaar, secretaris