Verslag Algemene Ledenvergadering (29 oktober 2018)

Tijdens de vergadering op maandag 29 oktober in café Stam waren er 27 leden aanwezig. Afgelopen seizoen is het aantal leden ongeveer gelijk gebleven; 4 leden minder als het seizoen ervoor. De secretaris en penningmeester hebben hun jaarverslag voorgelezen evenals de vertegenwoordigers van de teams, de recreanten-, technische-, materialen- en de jeugdcommissie. De technische commissie had er een presentatie gemaakt van de activiteiten die hebben plaatsgevonden.

Begin van het seizoen zijn scholenclinics gegeven aan de groepen 4 t/m 8 van de basisscholen uit Wognum. Dit is afgesloten met het Halloweentoernooi waar 50 kinderen aan deelnamen. Het Nijntje beweegdiploma is 2 keer uitgevoerd het afgelopen seizoen. Van oktober tot januari en van februari tot juni. In totaal hebben ongeveer 50 kinderen de lessen gevolgd onder leiding van Floortje, Jasmina en Mandy. Funsports is een vervolg op Nijntje beweegdiploma, in totaal hebben 18 kinderen de lessen gevolgd in de leeftijd 4 t/m 8 jaar. De lessen zijn uitgewerkt en gegeven door Anouk van Geenen.

Voorzitter Ko de Groot bedankte onze sponsoren voor hun bijdrage aan de vereniging in het afgelopen seizoen, te weten: Genie Legionella Beheer uit Grootebroek als verenigingssponsor en tevens shirtsponsor van alle seniorenteams in de competitie. Verder Autobedrijf Peter Ursem BV uit Zwaag (Kreekbos buitentoernooi) en Rolan Robotics BV uit Zwaag (bedrijventoernooi), Agravisi cursussen & advies uit Wognum voor het eindejaarstoernooi/ blacklighttoernooi. We hebben mede dankzij hen deze toernooien weer kunnen organiseren.

Tijdens de ledenvergadering is kenbaar gemaakt dat Genie Legionella Beheer voor de komende 5 jaar opnieuw verenigingssponsor en shirtsponsor is! Ook is er een nieuwe sponsor voor het bedrijventoernooi, dit zal de komende 6 jaar (!)gesponsord worden door Aannemingsbedrijf Wit uit Wognum. Als vereniging zijn we dankbaar voor deze nieuwe contracten om toernooien en nieuwe ontwikkelingen uit te breiden binnen de vereniging.

Geslaagd voor VT2! We hadden deze keer 2 jubilarissen: Hidde Bekkering en Jan Blauw, beiden 40 jaar lid! Tijdens de vergadering kreeg Jan Blauw een bos bloemen uitgereikt, de bloemen voor Hidde werden thuisbezorgd aangezien hij deze avond verhinderd was. Verder werden drie van onze trainers gehuldigd omdat ze in het afgelopen seizoen geslaagd zijn voor de cursus verenigingstrainer 2 (VT2). Dat waren Marc Pasmans, Jeroen Brink en Clemens Gleijsteen.

Na de rondvraag werd de vergadering rond 22:30 uur door de voorzitter afgesloten, waarna er gelegenheid was om nog wat na te praten onder het genot van een drankje. Café Stam bedankt voor de verzorgde avond!Suzan Vlaar, secretaris