Interview met Truus Veken


Introductie

Truus is lid van 1 oktober 1972 tot heden. Op de ledenvergadering in 2012 werd er aandacht geschonken aan het feit dat Truus 40 jaar lid was, maar omdat zij niet aanwezig was bij de vergadering werd de bos bloemen de volgende dag bij haar thuis bezorgd.

Inmiddels speelt zij nog steeds volleybal op haar 67e. Zo zie je maar: volleybal houdt je jong! Truus kwam met volleybal in aanraking via de gymnastiekvereniging. Na afloop van de gym (zij was 17-18 jaar) werd nog onder leiding van Cees Roozendaal gevolleybald. Hij was met Henk Groen één van de oprichters van onze vereniging. Niet alleen Truus, maar ook de rest van de kinderen Veken zijn gaan volleyballen.

“Naast volleybal vind ik skiën erg leuk om te doen (rustig aan), tennis, kaarten zoals klaverjassen of bridgen (dat wil ik graag gaan leren), en puzzelen.” Kortom, Truus is een bezige bij. Haar favoriete vakantieland is Engeland vanwege de mooie steden, cultuur en wandelmogelijkheden. Veel mensen kennen Truus van haar werkzaamheden bij de Rabo bank. Zij werkte daar op de salarisadministratie en keerde vele salarissen uit.

Interview/vraaggesprek

Truus is vele jaren bestuurslid geweest van de volleybalvereniging en had gelukkig een lange adem, want de vergaderingen onder voorzitterschap van Roel Baas gingen vaak door tot in de kleine uurtjes. Truus had o.a. de taak van ondersteunende penningmeester en ging dan langs de deuren om de contributie op te halen. Verder regelde zij de scheidsrechters voor de wedstrijden en zorgde dat zij altijd zelf als reserve op de lijst stond. Verder maakte Truus de notulen van de jaarvergaderingen en was manusje-van-alles en hielp waar nodig was.

Zij heeft jaren competitie gespeeld in Dames 1 en Dames 2. Door haar geringe lengte werd Truus 'veroordeeld' tot spelverdeelster. Trouw bezocht zij de trainingen van o.a. Klaas Scholten, Nico Olij, Nico Godfriedt en Jan de Roos, met als doel om beter te worden en natuurlijk om de wedstrijden te kunnen winnen.

Tegenwoordig speelt Truus bij de recreanten en vindt het belangrijk om de vaardigheden vast te houden en plezier te hebben in het spelletje volleybal. De sociale contacten na afloop van de training spelen ook een belangrijke rol en tot in de late uurtjes zit zij met enkele recreanten gezellig na aan de bar.

Elk jaar gaat Truus mee naar het Tevoko buitentoernooi op Texel. Een heerlijk weekendje weg met elkaar, gezellig volleyballen, barbecueën, klaverjassen enz. Gewoon heerlijk ontspannen. Truus zit in de organisatie van de Wognumse afvaardiging naar Texel, en dat betekent: boodschappen doen, financiën regelen, op de achtergrond toezicht houden of alles goed verloopt en adviseren.
Truus heeft aan vele toernooien deelgenomen zoals: het Worst-en-Priktoernooi. Dit waren onderlinge wedstrijden die op zondag gehouden werden in de gymzaal aan de Sportlaan. Het jaarlijkse Jumbotoernooi, dat door de eigen vereniging werd georganiseerd. Het grastoernooi, dat was in Hoogwoud. Een 24 uurs marathon, slapen deed je in een container. Het sportweekend, daar speelden leden van diverse sportverenigingen uit de toenmalige gemeentes tegen elkaar. Tenslotte Den Helder, daar was een strandtoernooi.

Haar scheidsrechtercarrière was van 1974 tot 2002. Zij begon er mee omdat de verenigingen naar rato van het aantal competitiespelende teams, scheidsrechters moest leveren.

Op de vraag; maak eens een vergelijking van het verleden en het heden binnen de volleybalsport, antwoordt zij dat de regels internationaal erg zijn veranderd. Het is een langemensensport geworden en het spelletje wordt sneller gespeeld met een andere puntentelling als vroeger.

Slotopmerking van Truus: “Veel plezier iedereen en dat de vereniging nog jaren mag blijven bestaan!”Piet van Zoonen