Interview met Jan Blauw


Introductie

Jan treedt niet veel op de voorgrond, maar is wel een keiharde werker op de achtergrond.

Ik ben geboren en getogen Wognumer van 66 jaar en nu met pensioen. Ik heb altijd in de tuinbouwsector gewerkt en dan vooral in de zaadteelt. Van Sluis en Groot tot - na 5 naamswisselingen(!) - Syngenta. Ik heb in de 46 dienstjaren diverse functies gehad; de laatste 25 jaar als kiemlaborant (kwaliteitscontrole). Mijn hobby's zijn: Volleybal(zaken), zingen bij een gemengd popkoor, bergwandelen in de vakanties, lange afstandswandelingen (LAW's) maken met een vriendengroepje en tuinieren (hobbyfruitteler). Mijn levensfilosofie is: leven en laten leven en dienstbaar zijn, daarom doe ik ook af en toe vrijwilligerswerk voor de Zonnebloem.

Jan kwam met de volleybal in aanraking door een verhaaltje van Jan Witte (de toenmalige secretaris) in de Walhalla. Hij is in de gymzaal aand de Sportlaan begonnen en trainde toen met Heren 3 en 4. De start was eind november 1978. Reeds in januari 1979 speelde hij in de competitie. Zo zie je maar: volleybalklasse verloochent zich niet. Jan had eerder gevolleybald op de middelbare tuinbouwschool. Na wat fysieke ongemakken is hij in 2005 gestopt met actief volleyballen en zingt nu iedere week het hoogste lied bij Popkoor OtherWise.

Interview/vraaggesprek

Jan is sinds mensenheugenis bestuurder van de vereniging en dat in de vorm van secretaris. Hij is gevraagd door, en opvolger van Wim Stam. Wat dat allemaal inhoudt, hebben wij zeker een uur over gesproken, hieronder een samenvatting:
  1. Wedstrijdsecretaris: Puzzelen met wedstrijdschema’s, teamopgave, contacten met de bond, contacten met andere volleybalverenigingen, inhuren van de sporthal enz.
  2. Toernooisecretaris: inschrijfadres bij het bedrijvenvolleybaltoernooi, draaiboek bijhouden en prijzen regelen voor zowel het bedrijven- als stratenvolleybaltoernooi.
  3. Aanleveren van kopij voor de Walhalla.
  4. Notuleren bestuur- en jaarvergaderingen.
Momenteel heeft Jan de functie van wedstrijdsecretaris in het bestuur. Daarnaast beheert hij de grote legertent (eigendom v.d. vereniging) en regelt hij de scheidsrechters voor de thuiswedstrijden.

Jan is niet de "Redder van het Vaderland", maar wel van de volleybalvereniging Wognum! Op een bepaald moment was ons verenigingsschip alleen nog bemand met secretaris Jan. Gelukkig kwamen er op tijd hulptroepen, die het schip weer in de goede koers konden manoeuvreren. Die tijd was een zware periode in Jan zijn volleybalbestuurstijd.

Jan heeft diverse voorzitters meegemaakt, zoals:
Een zeer leuke taak vond en vindt Jan ook het overhandigen van de Kerststollen. Het kleinood wat de vereniging uitdeelt in de decembermaand aan mensen die zich het afgelopen jaar verdienstelijk gemaakt hebben voor de vereniging. Met name de reacties van wijlen Jan de Roos en Map Baas (weduwe van Roel) waren hartverwarmend. (noot Piet: Jan, het tekent ook je attendheid)

Wat betekent TeVoKo voor jou?
Een weekend om naar uit te kijken. Gezelligheid. Handschoenen aan voor het palen rammen bij het opzetten van de legertent. Samen lekker uit. Soms is er wat nasleep: het drogen van een natte tent!

Medegedeeld moet nog worden het feit dat Jan één keer een prijs met volleybal heeft gewonnen. Stratenkampioen met het door hem aangevoerde team van de heren van de Oosteinderweg.

Een voltreffer voor zichzelf noemt Jan toch het lid worden van de volleybalvereniging. Het administratieve werk verrijkt zijn kennis over automatisering en als de zaken naar behoren geregeld zijn, geeft dat veel voldoening. De laatste woorden van Jan voor dit interview zijn: Wij zijn met de vereniging goed bezig en het loopt naar behoren en wens. Ik hoop dat de volleybalvereniging zich blijft doorontwikkelen!Piet van Zoonen