Interview met Nancy Mulsch


Introductie

Nancy is inmiddels vele jaren lid van de recreantengroep binnen de vereniging. Deze groep bestaat momenteel uit 25 leden met als trainer Clemens Gleijsteen. Zij is het vaste aanspreekpunt van de recreanten en regelt zaken zoals o.a. vriendschappelijke toernooitjes met andere verenigingen. Ook binnen deze groep houdt zij ziek en zeer in de gaten. Nieuwe recreantenleden worden verwelkomd en als die zich niet direct via het secretariaat hebben aangemeld, doet zij dit voor hen. Mocht er iets te bespreken zijn voor het bestuur dan meldt zij dit voor de bestuursvergadering.

Nancy is 62 jaar jong en heeft in het verleden gewerkt als directiesecretaresse bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. Haar hobby's: op de eerste plaats volleyballen. Daarnaast o.a. tai chi tao qi gong (in het kort: een vorm van bewegingen, juiste houding en ademhaling), lezen (maar daar komt helaas niet zoveel meer van), wandelen, puzzelen en tuinieren.

Interview/vraaggesprek

Vroeger beoefende Nancy verschillende sporten zoals tennis, zeilen, hardlopen (rondje Sloterplas) en jazzballet. Zij kwam in aanraking met volleybal op de middelbare school, alhoewel zij in eerste instantie meer van basketballen hield. Later bij de Kamer van Koophandel werd er via de personeelsvereniging een bedrijfsteam opgericht onder de naam Kamer Vrij. Met dit team speelde zij in Amsterdam in de recreantencompetitie van de Nevobo. Ongeveer 15 jaar is zij lid geweest, maar vanwege een schouderblessure gestopt. Eind 1995 is Nancy met haar gezin van Amsterdam naar Wognum verhuisd. Zij wist van het bestaan van de volleybalvereniging alhier (uit de Walhalla), maar vanwege de schouderblessure is zij er toen nog niet opgegaan. Eerst maar zingen bij De Blije Meiden en bij Marga van Laerhoven op jazzballet in het Trefpunt. Toen het wat beter ging met de schouder, begon het toch weer kriebelen en heeft zij zich aangemeld bij de recreanten (in 't Span), die toen getraind werden door Wim Broekhuizen. Wat ze belangrijk vindt om te leren tijdens een training zijn de technische vaardigheden. Hoe beter je de techniek onder de knie hebt, hoe leuker het spel wordt.

De gezellige sfeer bij de recreanten is heel fijn en dan ook nog eens sportief bezig zijn. Er is een groepsapp waarin naast serieuze zaken (die ook per mail gaan), ook allerlei nieuwtjes en ongein op gezet kunnen worden. Ook gaat een aantal leden om de zoveel tijd naar de film (filmapp !). En natuurlijk de nazit in de kantine waar je elkaar op een andere manier kunt leren kennen.

Nadat Erica van der Beek stopte als penningmeester, werd ze assistent van Trees Sijm, die wel opvolgster van Erica wilde zijn, maar dan wel met wat hulp (Nancy had in haar Amsterdamse tijd bij Kamer Vrij al de nodige ervaring opgedaan als voorzitter/secretaris en penningmeester). Dus heeft zij aangeboden om Trees te helpen. Zo is ze min of meer in het bestuur terecht gekomen. Toen Willem van 't Schip overleed heeft zij zijn recreantentaak overgenomen. Momenteel is Nancy geen bestuurslid meer maar regelt nog wel lief en leed (als dat haar tenminste ter ore komt) binnen de vereniging.

Ook ronselde zij jarenlang de deelnemers aan de Rabofietssponsortocht (die vanaf dit jaar niet meer georganiseerd wordt; wel in een andere vorm). Altijd bereid om mee te helpen bij toernooien voor senioren en bij jeugdactiviteiten. Tegen Kersttijd brengt zij binnen Wognum de kerststollen langs bij de vaste vrijwilligers.

Wat betreft het jaarlijkse toernooi op Texel; daar werd altijd behoorlijk geheimzinnig over gedaan. De lijfspreuk is en was: Wat op Texel gebeurt blijft op Texel. Dat heeft haar nieuwsgierigheid gewekt, dus toch maar eens meegegaan. Het is gezellig, lekker eten en twee dagen volleyballen in de ruimste zin des woords. De rest moet iedereen zelf maar ervaren.

Slotwoord van Nancy: Een vereniging staat en valt met een goed bestuur; diverse commissies en met hulp van vele vrijwilligers !Piet van Zoonen