Interview met Ko de Groot


Introductie

Ko de Groot - 68 jaar jong - heeft de lagere school doorlopen in de Weere. Hij heeft daarna een aantal jaren op een seminarie in Zundert het gymnasium gevolgd en deze afgemaakt op het Werenfridus in Hoorn. Daarna heeft hij in Arnhem de Sociale Academie gevolgd.
Ko is sinds 2002 adviseur op het raakvlak van mens en maatschappij en werkt als ZZP'er. Ook begeleidt hij o.a. startende ondernemers die hier als vluchteling zijn gekomen. Daarnaast geniet hij van zijn welverdiende pensioen.
Zijn hobby's zijn: sportbegeleiding, o.a. trainer Wandelbootcamp bij de Sportwandelschool Hoorn, en fotografie.

Interview/vraaggesprek

vraag antwoord
1Per wanneer ben je voorzitter van onze vereniging ? Na het aftreden van Piet van der Plas eind 2002, ben ik begin 2003 zijn opvolger geworden. Dat is min of meer uit nood geboren, want de volleybalvereniging was bijna bestuurloos.
2Heb je bestuurservaring ? De ervaring die ik heb opgedaan was bij de turnvereniging Kracht en Vriendschap in Opmeer. Dochter Saartje turnde daar. Verder ben ik adviseur van de gymnastiekbond geweest, waar ik turnclubs hielp met het ontwikkelen van beleidsplannen of hen ondersteunde als zij - vaak bestuurlijk - vastliepen. En beroepsmatig ben ik projectcoördinator geweest in de sector zorg en gezondheidszorg.
3Wat zie je als taak van een voorzitter ? In mijn ogen is een voorzitter een coördinator. Je bent als eerste man een assistent voor iedereen die actief is in de vereniging. Je motiveert en stimuleert ideeën en initiatieven. Ik treed niet graag op de voorgrond, want de uitstraling moet gaan naar degenen die het initiatief uitdragen. Ik noem als voorbeeld het Stratenvolleybaltoernooi. Als ik aan het eind nog eens het woord ga voeren doe je te kort aan degenen die de leiding hebben gehad, en blijft het beeld bij de deelnemers hangen bij het slotwoord van de voorzitter. Ik vind dat dat niet de bedoeling mag zijn. Of te wel ere wie ere toekomt. Zelf vind ik dat ik wel eens te kort schiet bij het geven van complimenten, maar dat betekent niet dat ik geen waardering heb voor hetgeen wat er ontwikkeld of georganiseerd wordt. En dat weet men denk ik ook wel.
4Hoeveel tijd besteed je aan de vereniging ? Dat is niet 1, 2, 3 uit te drukken. Ik besteed nu naast de vergaderingen met het eigen bestuur veel tijd aan het opzetten van een regionaal gebeuren. Om de toekomst van het volleybal in West-Friesland te waarborgen hebben we nu met diverse andere verenigingen een 4-jaren plan gemaakt. De toekomst van de sport staat of valt met de regio. Daarnaast slokken de perikelen met de huur van de sporthal voor diverse Wognumse zaalsportverenigingen veel tijd op.
5Hoe lang wil je nog voorzitter zijn ? In één zin: niet zo lang meer. Er moet verjonging komen in het bestuur. Ik ben nu bezig om een opvolger te zoeken, want de club moet door. Na mijn voorzitterstijd wil ik hand- en spandiensten verrichten voor wat betreft de toekomstplannen.
6Heb jij zelf een volleybalachtergrond ? Op mijn 12e was ik leerling op het internaat in Zundert. Na afloop van de lessen gingen we vaak volleyballen van 20:30 uur t/m 21:30 uur. Met wedstrijden ben ik begonnen rond 1965 bij Meteoor in De Weere waar ik weer woonde. Wij trainden in het dorpshuis van Abbekerk, het dorp waar ik ben geboren. Verder in militaire dienst. In Arnhem toen ik daar op de sociale academie zat en in Purmerend waar ik toentertijd werkte. Later in Wognum, waar ik woon, en nog in Hoorn.
7Hoe zou je inhoud geven aan het 50-jarig bestaan van de vereniging ? Iets ludieks, nou ja kernachtig met b.v. een demonstratiewedstrijd met een bekende ster of iets sportiefs. Wedstrijden in toernooivorm voor alle leden van de vereniging, zoals het eindejaarstoernooi. Maar het belangrijkste vind ik dat er een binding tussen mensen is die dag.
8Wat is jouw oordeel over de huidige situatie ? We zijn als vereniging in een actieve fase beland. Er ontstaan weer leuke initiatieven. Denk aan het Nijntje Bewegingsstimulatieplan en het vervolg daarop. De grondgedachte: de jeugd heeft de toekomst, omarm ik volop. En wie weet hebben wij de jeugd. Verder zie ik onze vereniging groeien naar een regionale club. Mensen van omliggende dorpen, die competitie willen spelen trekken naar Wognum. Op deze plaats wil ik ook wijzen op het feit dat de gemeente Medemblik organisatorisch een klassieke fout maakt met haar topsportambities/topsportnota. Het beleid lijkt niet gericht te zijn op de belangen van de diverse zaalsportverenigingen in het dorp. Geïnteresseerden kunnen navraag bij mij doen.

Het slotwoord van onze voorzitter: Sporten geeft mensen de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Daarom wens ik jullie veel sportplezierPiet van Zoonen