Verslag Algemene Ledenvergadering (11 april 2022)

Op maandag 11 april vond de uitgestelde Algemene Ledenvergadering plaats in partycentrum Stam in Wognum. Als gevolg van corona was dit de eerste ALV sinds november 2019. Voorzitter Ronald ten Pierick heette de aanwezigen welkom en noemde op chronologische volgorde een aantal datums die gevolgen hadden gedurende de coronapandemie.

Het verslag van de secretaris werd waargenomen door Jan Blauw. Ook hierbij vormde corona min of meer de rode draad. Penningmeester Paméla gaf uitleg over de financiën en beantwoordde enkele vragen uit de vergadering. Door diverse onverwachte gebeurtenissen was het de kascommissie niet gelukt om een datum te vinden voor de kascontrole. Inmiddels is er een datum geprikt. Hierdoor kon reglementair gezien het punt van de voorgestelde contributieverhoging geen doorgang vinden. Het bestuur komt hier later op terug.

Jeroen Brink en Malte Pörksen deden verslag van het enige evenement dat de afgelopen twee jaar wel is doorgegaan: het beachvolleybaltoernooi in Midwoud. In geuren en kleuren werd het toernooi toegelicht.

Bestuursverkiezing: Voor de scheidende bestuursleden was er een bloemenhulde. Die eer viel ook ten deel aan de jubilarissen:

Jan Blauw, secretaris a.i.