Afmelden als lid


Afmelding

Indien je geen lid meer wenst te zijn van volleybalvereniging 'Wognum' moet je je schriftelijk afmelden bij de ledenadministratie.
Kijk in het huishoudelijk reglement voor de voorwaarden.

Ledenadministratie
ledenadministratie
    adres: ledenadministratie
    e-mail: tc