Contributie en NeVoBo-bijdrage


Bepaling leeftijd

De leeftijd voor het bepalen van de hoogte van de contributie en eventueel de NeVoBo-bijdrage wordt gepeild op een vaste datum. De peildatum voor seizoen year/year is date.


Contributie

Degenen die contributie betalen mogen deelnemen aan de verenigingsactiviteiten:

NeVoBo-bijdrage

Voor degenen die competitie spelen is een aanvullende bijdrage verschuldigd. De bijdrage is bestemd voor de NeVoBo speelkaart, het teamgeld en een kleine bijdrage voor het gebruik van de verenigingsshirts. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks door de penningmeester vastgesteld.


Inning

De bedragen worden geïnd via een acceptgiro. Indien gewenst kan de betaling na overleg met de penningmeester worden gespreid over het jaar.

Contributie NeVoBo-bijdrage (Teamgeld)
september september


Bedragen (per jaar)

Categorie Leeftijd Contributie NeVoBo-bijdrage (Teamgeld)
Jeugdleden Cool Move Volleybal/mini's ‹ 12 jr. € 90,00 € 30,00
Jeugdleden C 12, 13 jr. € 95,00 € 45,00
Jeugdleden B 14, 15 jr. € 95,00 € 60,00
Jeugdleden A 16, 17 jr. € 95,00 € 60,00
Senioren 18 jr. en ouder € 112,50 € 100,00